O PODJETJU


Poslanstvo

v podjetju si prizadevamo za učinkovit sistem kakovosti na vseh področjih delovanja. Vsa dela opravljamo po standardiziranih postopkih, upoštevamo mednarodne standarde in slovensko zakonodajo in predpise. Kakovost naših storitev si namreč želimo nenehno izboljševati in hkrati dosegati zadovoljstvo naših obstoječih in novih strank ob dolgoročnem sodelovanju.


Vizija

podjetje REGIUS je ambiciozno podjetje. Celoten kolektiv podjetja verjame, da pošteno in kakovostno delo v vseh procesih delovanja podjetja prinaša skupno zadovoljstvo na dolgi rok. S takšnim razmišljanjem, z nenehnim izobraževanjem zaposlenih in pozitivnim odnosom do dela in do naših strank postajamo vse bolj pomembnejši partner na področju: varjenja, sestave in montaže cevovodov, prezračevanje, hlajenja, varjenja, remonti, montaže in druga dela po naročilu.


Cilji

za uresničitev zastavljene vizije podjetja je bistven nadaljnji in uspešen razvoj podjetja, nenehno izobraževanje zaposlenih in uvajanje sprememb, ki bodo pripomogle k izboljšanju kakovosti opravljenih storitev, pridobiti kakovostna priporočila, biti prepoznavni še posebej v tujini ob dolgoročnem in korektnem sodelovanju s poslovnimi partnerji.